Nhạc sĩ Lê Minh Hiền

Họ và tên: Lê Minh Hiền

Năm sinh: 1976

Quê quán: Nam Định

Quá trình công tác, học tập và sáng tác:

-Năm 1989 học piano

-Năm 1997 dạy đàn tại các trường nhạc và trung tâm âm nhạc cho đến nay

-Năm 2002 đi làm ở phòng thu

-Năm 2008 học lớp sáng tác nâng cao bắt đầu tập sáng tác