Nhạc sĩ Lê Tấn Dũng (Chi hội phó)

Họ và tên: Lê Tấn Dũng
Năm sinh: 1958
Quê quán: Đồng Tháp
Quá trình hoạt động âm nhạc: 
từng công tác tại Phòng Văn hóa Văn nghệ thuộc Sở VHTT Tỉnh Đồng Tháp,...
Một số tác phẩm tiêu biểu: Thu Mênh Mông, Chiều Sài Gòn, Mẹ Và Quê Hương,...