Nhạc sĩ Lê Tấn Phúc (Ủy viên)

   Tên thật: Lê Tấn Phúc
        Nhạc sĩ :  Lê Phúc                                                      
Năm sinh : 24 / 10 /1961          Tại : TP.HCM

Hiện là : Phó trưởng Phòng Nghiệp Vụ- Trung Tâm Văn Hóa Quận Phú Nhuận

Email : lephucvn61@yahoo.com.vn

Là hội viên Hội Âm Nhạc Tp. Hồ Chí Minh ( tháng 11/1994).

Là hội viên Hội Nhạc Sĩ Việt Nam ( tháng 2/2004)

Chi Hội Phó Chi Hội 5  Hội Âm nhạc TP.HCM.

- Làm quen với cây đàn Guitare năm 1974.

- Tham gia phong trào văn nghệ quần chúng  năm 1977-1978 tại địa phương.

- Tháng 3/1979 đến tháng 9/1983. nhập ngũ, làm nghĩa vụ quốc tế  tại chiến trường       Campuchia.

-  Bắt đầu sáng tác ca khúc năm 1980.

             - Tham gia các trại sáng tác ca khúc của Hội Âm Nhạc TP ( 1993 và 2000 ) .

             - Chủ nhiệm Câu lạc bộ sáng tác ca khúc quận 3.           ( 1994 đến 1996 )

-   Tham gia trại sáng tác ca khúc – hợp xướng của Bộ Văn Hóa Thông tin ( 1999 )

- Tham gia trại sáng tác của Liên Hiệp các Hội Văn Học nghệ thuật Việt Nam ( 2009 )

- Tốt nghiệp Đại học âm nhạc chuyên ngành sáng tác tại Nhạc Viện TP HCM ( 1997 – 2001).

•           Các ca khúc tiêu biểu :

  - Ký ức rừng

- Biển hát   ( Ý thơ: Phạm Khiểu )

- Tơ vương cõi lòng      ( Thơ: Lê Ngọc Rệ )

- Tự hào người chiến sĩ Công An

- Chào thành phố anh hùng

- Bến Bình Than

- Giọt hồng

- Tin yêu cuộc đời

- Về Phú Nhuận quê em

            Và một số ca khúc ca ngợi Đảng CSVN, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Bộ đội Cụ Hồ , ca ngợi các ngành nghề và một số ca khúc tuyên truyền như: Bầu cử, văn minh đô thị, phòng chống HIV-AIDS..v..v…

 *  Các Huân Chương, Huy Chương, Bằng Khen, Giấy Khen :

1/ Huân Chương Chiến Công  Hạng III                                                      Năm 1998

số: 212/ KT/CTngày 22/2/1998. vào sổ vàng 358

2/ Huy Chương Vì Sự Nghiệp Văn Hóa- Thông Tin                                     Năm  2001

 2125/QĐ-BTVHTT  Ngày 10/9/2001

  3/ Giải II Sáng tác Ca khúc “ Nhớ hoài Đăk nông “

Do Trung Tâm Văn Hóa Phú Nhuận tổ chức mở rộng                         Năm 1990

3/ Giải III  hợp xướng Thiếu nhi của Hội Nhạc Sĩ Việt Nam                             Năm 2005

4/ Kỷ Niệm Chương Vì Sự Nghiệp Văn Học Nghệ Thuật         Việt Nam               Năm 2007

    Số : 963 / QĐ- DCT   Vào sổ khen thưởng số 727 ngày 10/8/2007

5/ Giấy Khen Của Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Thành phố          Năm  2005

    số : 54/22  ngày  17/2/2006

6/ Giấy Khen Của Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Thành phố          Năm  2007

     số : 01 / QĐ- LH  ngày  12 / 2 /2008

7/ Bằng Khen của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh                        Năm  2007

    số : 795 / QĐUB  ngày 22/2/2008

8/ Kỷ Niệm Chương “ Vì Thế Hệ Trẻ”                                                              Năm 2011

9/ Kỷ Niệm Chương “ Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam”                                     Năm 2011

     Và nhiều Huy chương, Huy Hiệu, Bằng khen , giấy khen khác.v.v…