Nhạc sĩ Lê Văn Tập


Họ và tên : Lê Văn Tập
Bút Danh : Huy Tập
Ngày sinh : 04/3/1954
Quê quán : Nam Định.
Quá Trình Hoạt Động :
Từ tháng 5/1971 đến 7/1975 : là bộ đội, tham gia Văn nghệ xung kích Trung Đoàn 6 ( Phú Xuân) – Quân khu Trị Thiên Huế
Từ tháng 7/1975 đến 1977 Diễn viên đoàn Văn công Quan Khu Trị Thiên Huế ( Sau sát nhập là Đoàn Quân Khu 4 )
Từ tháng 1980 – 1991 : là đội trưởng, diễn viên Đội văn nghệ Sở Thương Mai Du lịch tỉnh Bình Trị Thiên.
Từ 1992 : Phó Đoàn Ca nhạc Nam Hà ( Nam Định)
Từ 2010 đến nay : Hội viên Hội âm nhạc TP. Hồ Chí Minh
Các tác phẩm tiêu biểu : 
- Tuyển tập ca khúc Nam Định Thế kỷ 20
- Tập Thơ – Nhạc “ Nếu Như Chẳng Có Sông Hương”, Giọt Trăng, Dòng Sông Nhịp Điệu…