Nhạc sĩ Mông Lợi Chung

Họ và tên: Mông Lợi Chung
Năm sinh: 1941
Quê quán: Lạng Sơn
Một số tác phẩm khí nhạc tiêu biểu: Mơ Ước Về Bản Mường, Đêm Yên Tĩnh; Một số ca khúc tiêu biểu: Bài Ca Mùa Xuân, Lòng Mẫu Sơn, Cô Gái Biên Cương,..