Nhạc sĩ Ngô Ngọc Sáng

Họ và tên: Ngô Ngọc Sáng
Ngày sinh: 1963
Quê quán: Bình Dương
Quá trình hoạt động âm nhạc: 
1982 đến 1986: Tham gia Đoàn văn Công mặt trận 479
1987 đến nay: làm công tác biên tập và đàn dựng các chương trình văn nghệ quần chúng tại Trung tâm Văn hóa Quận Thủ Đức và các đại bàn trong quận...
Tác phẩm tiêu biểu: Khung Trời Đó Nơi Đâu; Màu Áo Sen Bay; Gởi Một Mùa Xuân; Trôi Theo Dòng Đời;...