Nhạc sĩ Nguyễn Anh Khoa

Họ và tên: Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 1973
Quệ quán: An Giang
Trình Độ chuyên môn: Đại Học piano Nhạc Viện TP HCM
Qúa Trình Hoạt Động Âm Nhạc:
Từng tham gia ban nhạc Sài Gòn Boys
Hiện đang công tác tại phòng trà đồng dao
Các Tác Phẩm tiêu biểu:
Mùa hè kỷ niệm, Nụ Hoa Trắng, Hình Bóng
Phối khí cho các chương trình của thành phố