Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn (Tiến Luân)

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Tuấn
Bút danh: Tiến Luân
Năm sinh: 1955
Quê quán: Sài Gòn
Một số tác phẩm tiêu biểu: Quê Em Mùa Nước Lũ, Những Trái Tim Hồng,