Nhạc sĩ Nguyễn Huy Giảng

Họ và tên: Nguyễn Huy Giảng

Năm sinh: 1943

Quê quán: Hải Dương

Quá trình công tác, học tập và sáng tác:

-Từ 1/1960 tới 1988 là ca sĩ – cán bộ Đội Hát đoàn nghệ thuật Bộ đội biên phòng

-Từ 1988 đến 2004 Giảng viên Thanh nhạc Trường Đại học Sài Gòn

-Từ giữa 2004 đến nay nghỉ hưu

- Năm 1975 tốt nghiệp Đại học Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội. Đã sáng tác từ 1968 tới nay

Một số tác phẩm tiêu biểu:

- Cô gái phá bom

- Hoàng hôn trên đảo

- Làng chài nhớ mãi các anh