Nhạc sĩ Nguyễn Long (Ủy viên)

Họ và tên: Nguyễn Long
Năm sinh: 1954
Quê quán: Bình Phước
Quá trình hoạt động âm nhạc: Từng Viết nhạc kịch rối Thiếu nhi cho Đài Tuyền hình TP.HCM; Công tác viên Âm nhạc Đài Phát thanh Truyền hình Sông Bé; Biên tập Văn nghệ Phát thanh - Đài PTTH Bình Dương, Chủ nhiệm CLB Sáng tác TTVH Thủ Đức,...
Một số tác phẩm tiêu biểu: Lời Ru Phía Hoàng Hôn, Hạ Ơi, Mùa Xuân Của Em, Vang Xa Tiếng Hát Tự Hào,...