Nhạc sĩ Nguyễn Mỹ Hạnh

Họ và tên: Nguyễn Mỹ Hạnh

Năm sinh: 1971

Quê quán: Hà Nội

Quá trình công tác, học tập và sáng tác:

-Tốt nghiệp Đại học Âm Nhạc tại Nhạc viện Hà Nội : 1994

-Tốt nghiệp Cao học Âm Nhạc tại Nhạc viện Tp.HCM :2000

-Đã từng tham gia giảng dạy tại các trường : Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật Hà Nội, Nhạc viên Hà Nội và Nhạc viện Tp.HCM

-Hiện nay đang là giảng viên các môn Lý luận, phức điệu, Hòa âm, Đối vị, Ký xướng âm tại Nhạc viện Tp.HCM

Một số tác phẩm tiêu biểu:

-Hò, ví, dặm Nghệ Tĩnh

-Thư pháp chuyển điệu trong các tác phẩm Piano

-Mối quan hệ giữa hòa âm và phức điệu trong âm nhạc đương đại thế giới