Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tài

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tài

Năm sinh: 1954

Quê quán: Tp.HCM

Một số tác phẩm tiêu biểu:

-Tình phai

-Nổi buồn của mẹ

-Chiều mưa buồn

-Chiều quê nhớ mẹ

-Mênh mông tình buồn