Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt

Họ và tên: Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh:15/08/1962
Quê quán:Tiền Giang
Trình Độ chuyên môn âm nhạc:
Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TPHCM
Những Tác Phẩm Tiêu Biểu
Mẹ Là Quê Hương, Em Học Nhạc, Lý Nhớ Thương, Chia Tay Mùa Hè, Ông Già Noel Vui Tính, Xin Cho Con Thêm Thời Gian, Giữ Cho Yên Bình, Vào Bếp Đi Thôi