Nhạc sĩ Nguyễn Tấn Sinh

Họ và tên: Nguyễn Tấn Sinh

Năm sinh:1956

Quê quán: Quãng Ngãi

Giải thưởng,huy chương,kỷ niệm về âm nhạc:

-Kỷ niệm Chương 2008

Huân huy chương Của Nhà nước về các cống hiến khác:

-Nghệ sĩ ưu tú