Nhạc sĩ Nguyễn Tôn Trung Tín

Họ và tên: Nguyễn Tôn Trung Tín
Bí danh: Lê Tín
Sinh ngày: 12/6/1982
Quê quán: TP.HCM
Quá Trình hoạt động âm nhạc:
- cộng tác với các TTVH trong TP về lĩnh vực sáng tác, cộng tác với nhiều nhà thờ về thánh ca, sáng tác tham gia phong trào vận động sáng tác trong cả nước
Các tác phẩm tiêu biểu:
- rạng ngời khúc hát thanh niên
- tự hào thành phố hôm nay
- sáng mãi tình thầy
- rạng ngời Tân Bình quê hương tôi
- Sài Gòn tự khúc ngày xuân