Nhạc sĩ Nguyễn Văn Nhựt - Minh Tâm

Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Nhựt 

Bút Danh  Minh Tâm

Năm sinh: 1957

Quê quán: Bến Tre

 

Quá Trình Họat Động Âm Nhạc:

-1998 sinh hoạt tại Trung Tâm Văn Hóa Q2

-2007 Học Lớp Sáng Tác Nâng Cao Tại Hội Âm Nhạc TP-HCM

 

Các Tác Phẩm Tiêu Biểu:

-Là Người Việt Nam

-Sài Gòn Qua Lối Xưa

-Đứng Lên Thanh Niên