Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Hòa

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hòa

Năm sinh:1929

Quê quán: Hà Nội

Quá trình công tác, học tập và sáng tác:

-1964 Đoàn ca Múa Nhân Dân T.Ư

1964-1990 Đoàn ca Múa Bông Sen

1950-1964 Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu Việt Bắc

Một số tác phẩm tiêu biểu:

-Dệt một niềm tin

-Đi hội mùa Xuân

-Nhạc múa: Cánh chim và Mặt trời