Nhạc sĩ Phạm Bá Hoàng

Họ và tên: Phạm Bá Hoàng
Năm sinh: 1963
Quê quán: Hà Nội