Nhạc sĩ Phạm Công Bạch

Họ và tên: Phạm Công Bạch
Bút dnah: Phacoba
Năm sinh: 1946
Quê quán: Củ Chi