Nhạc sĩ Phạm Hoàn Long (Chi hội phó)

Họ và tên: Phạm Hoàn Long
Bí danh: Hoàng Long
Sinh ngày: 8/3/1977
Quê quán: Hồng Ngự - Đồng Tháp
Quá Trình hoạt động âm nhạc:
- tốt nghiệp trung học piano 11 năm tại nhạc viện TPHCM
- tốt nghiệp đại học piano và đại học sáng tác chính qui tại nhạc viện TPHCM
- tốt nghiệp cao học chuyên ngành sáng tác tại nhạc viện TPHCM
- hiện phụ trách biên tập ca nhạc tại đài TNND TPHCM
Các tác phẩm tiêu biểu:
- concesto piano và dàn nhạc “dáng đứng Việt Nam”
- Hà Nội trong trái tim em
- Sài Gòn thành phố tôi yêu
- Bài ca mùa xuân
- Khúc ca xuân