Nhạc sĩ Phạm Thanh Hưng

Họ và tên: Phạm Thanh Hưng
Năm sinh: 1945
Quê quán: Nam Định
Qúa trình hoạt động âm nhạc: 
- 1965: là diễn viên nhạc đoàn văn công QK3
- 1974: là diễn viên nhạc đoàn ca múa nhạc dân tộc Trung Ương
- 1976: là biên tập âm nhạc đài tiếng nói Việt Nam
- 1980: là biên tập âm nhạc đài tiếng nói nhân dân TPHCM
Các tác phẩm tiêu biểu: 
- Non Sông Ta Đẹp Tươi
- Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em
- Vui Trung Thu
- EM NGắM NHÌN ảNH BÁC
- CHÀO MÙA XUÂN TÂY NGUYÊN