Nhạc sĩ Phạm Thị Yến (Quế An)

 

Họ và tên: Phạm Thị Yến   -   Bút danh: Quế An

Năm sinh: 1963

Quê quán: Bình Định

Quá trình công tác, học tập và sáng tác:

-Từ 2004 tham gia CLBSTCK Gia Định

-2006 tham gia lớp học sáng tác tại Hội Âm Nhạc Tp.HCM

Một số tác phẩm tiêu biểu:

-Lời ru của Mẹ

-Ước mơ Xuân