Nhạc sĩ Phạm Thương Thuyết

Họ và tên: Phạm Thương Thuyết
Năm sinh: 1958
Quê quán: Đồng Nai
Quá Trình hoạt động âm nhạc:
- 1997 – 2001: Câu Lạc Bộ sáng tác quận 3
- 2001 – 2011: Phó chủ nhiệm và chủ nhiệm CLB sáng tác ca khúc Gia Định
- Hội viên Hội Âm Nhạc TPHCM
Các tác phẩm tiêu biểu:
- xuân hoà bình
- tango đêm
- tàn đêm gối mộng
- còn mãi nhớ thương
- công cha nghĩa mẹ
- Việt Nam quê hương tôi