Nhạc sĩ Phan Hiếu Khanh

Họ và tên: Phan Hiếu Khanh
Năm sinh: 1967
Quê quán: TP.HCM
Một số tác phẩm tiêu biểu:
Lỗi Cũ Quạnh Hiu, Nỗi Đau Mù Quáng, Phận Gái Đục Trong,...