Nhạc sĩ Phan Thị Thanh Bình

Họ và tên: Phan Thị Thanh Bình
Năm sinh: 1969
Quê quán: Quảng Bình
Một số tác phẩm tiêu biểu: Ngọn Lửa Tuổi Hai Mươi, Tiếng Hát Nơi Đảo Xa, Tháng Năm Nhớ Bác,...