Nhạc sĩ Tạ Đình Ngôn

Họ và tên: Tạ Đình Ngôn
Ngày sinh: 20/08/1955
Nơi sinh: Ninh Bình
Quá trình hoạt động:
1982: Viết ca khúc đầu tiên "Bài Ca Chặn Dòng Đợi 2" viết về công trình Thủy Lợi Dầu Tiếng - Tây Ninh. Đạt giải nhất Hội thi Văn nghệ Khối Thủy lợi phía Nam.
1992: Tham gia CLB sáng tác Thủ Đức đến nay.
2005: Chủ nhiệm CLB sáng tác ca khúc Q.9
Tác phẩm tiêu biểu: Khúc Hát Ngoại Thành; Hát Với Trường Sa, Hoàng Sa; Em Có Về Trường Sa; Đêm Trăng Thanh Bình;...