Nhạc sĩ Thái Văn Chí

Họ và tên: Thái Văn Chí
Bút danh: Hồng Em
Năm sinh: 1957
Quê quán: Bến Tre