Nhạc sĩ Tôn Thất Thành

Tôn Thất Thành

 

Năm sinh: 1952

Quê quán: Thừa Thiên Huế

 

Quá Trình Hoạt Động Âm Nhạc:

Trước 1975-Hoạt động phong trào HSSV “Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe”

Sau 1975- Công tác tại Sở VHTT-DL Thành Phố HCM cho đến nay

Hiện là –Phó Giám Đốc Trung Tâm Ca Nhạc Nhẹ TP HCM

 

Các Tác Phẩm Tiêu Biểu:

-Bản Tình Va Còn Đó

-Hành Khúc Tuổi Trẻ TP

-Chiều Cuối Tuần

-Tâm Tình Gởi Anh Lính Đảo

-Về Với Điện Biên

-Hoa Phong Lan Mùa Xuân

-Thu Hà Nội

-Gửi Người Hà Nội

-Dấu Hôn

-Chiều Cuối Đông