Nhạc sĩ Trần Hải

Nhạc sĩ: Trần Văn Hải 
Bút Danh Trần Hải

Năn sinh: 1947
Quê quán: Thái Bình

Quá Trình Họat Động Âm Nhạc:
-1995-2000 Sinh họat tại CLB Sáng tác Thành Đoàn và Cung Văn Hóa Lao Động TP
-2000 Đến Nay là Chủ Nhiệm CLB sáng tác ca khúc Cung VHLĐ-TP HCM
-2011 Chi Hội phó chi hội 1 Hội Âm Nhạc TP-HCM

Các Tác Phẩn Tiêu Biểu:
-Đừng Trách Diêu Bông
-Sài Gòn Của Tôi
-Nỗi Buồn Của Mẹ
-Mùa Xuân Quan Họ
-Mỹ Tho TP Tôi Yêu