Nhạc sĩ Trần Hữu Bá

Chuyên ngành: Đào tạo
Sinh ngày 3 / 3 /1961,
Quê quán: Tiền Giang
Địa chỉ : 47-57 Nguyễn Thái Bình,Q1
Điện thoại :
E-mail :

Ông tốt nghịêp Đại học Âm nhạc chuyên ngành Biểu diễn ( contrebasse) tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1982, sau khi tốt nghiệp bậc Trung cấp nhạc cụ contrebasse, ông tham gia biểu diễn trong Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Đựoc cử đi học Đại học và tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn (contrebasse) tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001. Ông đã cùng dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn thành công nhiều tác phẩm và chương trình giao hửơng dứơi sự chỉ huy của các nhà chỉ huy trong nứơc và quốc tế.

Ngoài biểu diễn cùng dàn nhạc, ông còn tham gia biểu diễn tứ tấu và nhạc thính phòng.

Hiện ông là giảng viên đàn contrebasse – Phó phòng Hành chính Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.