Nhạc sĩ Trần Quang Huy

Họ và tên: Trần Quang Huy
Năm sinh: 1939
Quê quán: Hải Phòng