Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng

Họ và tên: Trần Thanh Tùng
Năm sinh: 1957
Quê quán: Quảng Ninh