Nhạc sĩ Trần Thế Bảo

Họ và tên: Trần Thế Bảo
Năm sinh: 1937
Quê quán: Quảng Ngãi
Một số tác phẩm tiêu biểu: Tình Ca Đất Nước,...