Nhạc sĩ Trần Thị Anh Thư

Họ và tên: Trần Thị Anh Thư
Năm sinh: 1989
Quê quán: Bến Tre