Nhạc sĩ Vũ Khôi

Họ và tên: Vũ Văn Khôi
Bút danh: Vũ Khôi
Năm sinh: 1958
Quê quán: Ninh Bình
Hiện là giáo viên dạy Organ, Piano, Guitar,...
Một số tác phẩm tiêu biểu: Mùa Xuân Mong Chờ, Bên Nhau Mùa Xuân, Trăm Mến Ngàn Yêu,...