NSND Quang Hải

Họ và tên: Huỳnh Tấn Sĩ
Bí danh: Quang Hải
mất năm: 2013
Sinh ngày: 14/10/1935
Quê quán: Tiền Giang
Quá Trình hoạt động âm nhạc:
- 1945: tham gia cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước
- 1955: tốt nghiệp trung học trường Âm Nhạc Việt Nam
- 1963: tốt nghiệp khoa chỉ huy giao hưởng và nhạc kịch tại nhạc viện Léningrad
- 1968: tốt nghiệp nghiên cứu chỉ huy dàn nhạc và học vị tiến sĩ lý luận âm nhạc
- 1970 – 1975: giám đốc nhà hát giao hưởng hợp xướng nhạc vũ kịch Việt Nam
- 1975 – 1998: giám đốc nhạc viện TPHCM
- 1981: Phó giáo sư
- 1991: Giáo sư
- Hiện nay là uỷ viên hội đồng khoa học nhạc viện TPHCM
Các tác phẩm tiêu biểu:
- lý tầm quân
- hoa thơm bướm lượn
- mẫu tầm tử
- ngày hội
- tam pháp nhập môn