NSƯT Ngọc Báu

Họ và tên: Nguyễn Thị Báu
Bút danh: NSƯT Ngọc Báu