QUÝ HẢI TẦN

QUÝ HẢI TẦN

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: QUÝ HẢI TẦN                                    Giới tính: Nam               

- Sinh ngày, tháng, năm: 8/7/1977                                                    

- Quê quán: Tân Quới Trung – Vũng Liêm – Vĩnh Long

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Quận 3

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Đảng viên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng chuyên nghiệp Quân sự

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…): Cử nhân Luật

- Ngày kết nạp vào Hội: 7/4/2016

- Thuộc Chi hội: 3