Thông báo

Thông báo đến Ban Điều hành các Chi hội và toàn thể hội viên về việc tham gia cuộc vận động sáng tác "Hát Về Quê hương Vĩnh Cửu" tỉnh Đồng Nai

Thông báo đến Ban Điều hành các Chi hội và toàn thể hội viên về việc tham gia cuộc vận động sáng tác "Hát Về Quê hương Vĩnh Cửu" tỉnh Đồng Nai

04-04-2019
Thông báo đến Ban Điều hành các Chi hội và toàn thể hội viên về việc tham gia cuộc vận động sáng tác "Hát Về Quê hương Vĩnh Cửu" tỉnh Đồng Nai (các nhạc sĩ trên cả nước không phải là hội viên được quyền tham gia)!
Thông báo v/v triển khai đợt xét chọn các ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an Nhân dân!

Thông báo v/v triển khai đợt xét chọn các ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an Nhân dân!

02-04-2019
Kính gửi toàn thể Hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM (kể cả chưa phải là hội viên) thông báo v/v triển khai đợt xét chọn các ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an Nhân dân!
THÔNG BÁO XÉT GIẢI THƯỞNG 5 NĂM CỦA HỘI ÂM NHẠC TP.HCM

THÔNG BÁO XÉT GIẢI THƯỞNG 5 NĂM CỦA HỘI ÂM NHẠC TP.HCM

11-10-2017
Hội Âm Nhạc TP.HCM trân trọng thông báo đến Ban Chấp hành, Ban Điều hành và toàn thể hội viên v/v xét gải thưởng năm 2017 của Hội!