Thông báo

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ÂM NHẠC 2016!

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ÂM NHẠC 2016!

12-09-2016
   HỘI ÂM NHẠC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  TRUNG TÂM TỔ CHỨC BIỂU DIỄN    ********* THÔNG BÁO KHAI GIẢNG  LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ÂM NHẠC NĂM 2016   Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh chiêu sinh lớp BỒI...