17/04/201912:30

THÔNG BÁO CUỘC HỌP BCH LẦN 10 KHÓA VII (2015 - 2020)

Sáng 17/4/2019 Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh họp Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 10 Khóa VII nhiệm kỳ (2015 - 2020). Tham dự có Nhạc sĩ Trần Long Ẩn - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM; Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Chánh Văn phòng Hội Âm nhạc TP.HCM, Nhạc sĩ Phan Hồng Sơn - Phó Chủ tịch các Ủy viên Ban chấp hành: Nhạc sĩ Lê Văn Lộc, NS Nguyễn Ngọc Thiện, NS Nguyễn Đức Trung, NSƯT Quỳnh Liên, NSƯT Hải Phượng, NS Hoài An, NS Khánh Vinh  và Ban Điều Hành các Chi Hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh thông báo v/v xét hỗ trợ đầu tư sáng tạo và Giải thưởng trong năm đồng thời phổ biến các chỉ tiêu xét tặng giấy khen tập thể và cá nhân trong năm cũng như thông báo đồng ý với các đề xuất tổ chức các chương trình trong năm của các chi hội.

Trong cuộc họp Ban Chấp hành cũng đã xét kết nạp hội viên mới trong đó có 11 hội viên đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Hội sau khi xem xét hồ sơ và bỏ phếu kín: Bùi Nguyễn Nam Khai, Nguyễn Thị Minh Đường, Lê Ngọc Hoàng Luân, Nguyễn Kim Khôi, Võ Thị Minh Thu, Xa Doãn Hồng Lợi, Cù Duy Kim, Võ Thành Tâm, Nguyễn Đông Triều, Nguyễn Quốc Đông, Nguyễn Thị Thu Hương.

Cuộc họp thống nhất 100% với các chỉ tiêu đề ra.

VP