09/05/201911:42

THÔNG BÁO SÁNG TÁC NHÂN NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Thông báo đến toàn thể hội viên Hội Âm nhạc về cuộc vận động sáng tác "Công đoàn, công nhân Thành phố - trên chặng đường mới" nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam do Cung Văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Thông báo đến toàn thể hội viên Hội Âm nhạc về cuộc vận động sáng tác "Công đoàn, công nhân Thành phố - trên chặng đường mới" nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam do Cung Văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

 

 

 

VP