02/04/201910:27

Thông báo v/v triển khai đợt xét chọn các ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an Nhân dân!

Kính gửi toàn thể Hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM (kể cả chưa phải là hội viên) thông báo v/v triển khai đợt xét chọn các ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an Nhân dân!

VP