16/04/201914:03

Thông báo v/v xét hỗ trợ đầu tư tác phẩm năm 2019!

Thông báo v/v xét hỗ trợ đầu tư tác phẩm chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các ca khúc Thiếu nhi, Tuổi hồng năm 2019.