11/10/201715:44

THÔNG BÁO XÉT GIẢI THƯỞNG 5 NĂM CỦA HỘI ÂM NHẠC TP.HCM

Hội Âm Nhạc TP.HCM trân trọng thông báo đến Ban Chấp hành, Ban Điều hành và toàn thể hội viên v/v xét gải thưởng năm 2017 của Hội!