Tiến sĩ - Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hải Phượng (Chi hội trưởng)