TRẦN NGỌC TÁNH LINH

TRẦN NGỌC TÁNH LINH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: TRẦN NGỌC TÁNH LINH               Giới tính:  Nữ                           

- Sinh ngày, tháng, năm: 5/11/1989                                                  

- Quê quán: Gia Viễn, Ninh Bình

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Thanh nhạc

II. TÓM TẮT CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH:

Tên công trình, tiết mục hoặc tác phẩm đoạt giải thưởng

 Thể loại

Tác giả hoặc

đồng tác giả

Quyết định khen thưởng công trình đã đạt các giải thưởng hoặc được Hội đầu tư

Thời gian công bố

1. Quán quân Hát về Thời Hoa Đỏ HTV 2014

2. Giải nhì Giọng ca vàng VOH 2014

3. HCB Liên hoan Ca múa nhạc Toàn quốc 2015

Đơn ca

Đơn ca

Đơn ca