TRẦN VĂN NAM

TRẦN VĂN NAM

- Họ tên: TRẦN VĂN NAM                                Giới tính: Nam                                             Bút Danh: Trần Nam

- Sinh ngày, tháng, năm: 23/07/1970           Số CMND/ Thẻ Căn Cước:   23353565                             

- Địa chỉ thường trú: 45/5 Khu phố 5, Phường Trung Kỳ Tây, Quận 12                                            

- Quê quán: Quảng Ngãi

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội: 2021

- Thuộc Chi hội: 1