PHẠM HOÀNG ANH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: PHẠM HOÀNG ANH                         Giới tính:  Nam                       

- Sinh ngày, tháng, năm: 03/7/1974                                                  

- Quê quán: Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân Tộc Bông Sen

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Đảng viên, Phó Trưởng Phòng Nghệ Thuật và Đào Tạo

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử Nhân Âm Nhạc

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: Dân tộc