LÊ ĐỨC PHÁP

LÊ ĐỨC PHÁP

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: LÊ ĐỨC PHÁP                                    Giới tính: Nam                

- Sinh ngày, tháng, năm: 10/6/1984                                                  

- Quê quán: Bình Định

- Đơn vị công tác (nếu đã hưu, xin ghi: Hưu):  Trung tâm Văn hóa Quận 9

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể, nếu đã hưu, xin ghi: Hưu): Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 9                                                                                             

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành âm nhạc, Cử nhân quản lý văn hóa

- Học hàm, học vị, danh hiệu (NSND,NSUT, NGND,NGUT, Giải thưởng NN, Giải thưởng HCM…):

- Ngày kết nạp vào Hội:

- Thuộc Chi hội: 4